Česky English Deutsch

Parametrické vyhledávání

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Blog > 5 faktorů, které zrychlí návratnost investice do fitness centra

5 faktorů, které zrychlí návratnost investice do fitness centraDatum konání:
25.3.2022

Zaměřte se na konkrétní oblasti a cíle

Jako každá větší investice, také investice do fitness centra vyžaduje detailní plánování. Výnosnost lze plánovat v dlouhodobém horizontu, protože počáteční fixní náklady jsou vysoké.

Jaká je tedy výnosnost fitness businessu na současném trhu?1

  1. Nízká volatilita trhu - jediný ekonomický výpadek za historii fitness center byl ovlivněný pandemií Covid. Vzhledem k současné proočkovanosti lze předpokládat, že vláda nebude nařizovat další uzavírání podniků jak z oblasti sportu. Navíc je fitness průmysl relativně izolovaný od makroekonomických faktorů. Například v USA je v případě silné ekonomiky nárůst návštěvnosti fitness v rozmezí 4-6%. Když je ekonomika slabá, dá se i tak očekávat růst 2%. Grün Sport spekuluje, že jedním z důvodů růstu v období recese může být snaha přebít endorfiny nepříjemné ekonomické dopady.
  2. Rostoucí trh - celosvětově vykazuje členství ve fitness klubech rostoucí trend. Je to z důvodu stárnoucí aktivní populace, která si nedokáže představit život bez fyzické aktivity. Také se k tomu přidává faktor rostoucí nadváhy a obezity velké části populace a vědomí, že fitness centra mohou pomoci se zlepšením zdravotního stavu.
  3. Obchodní model lze kapacitně navýšit - jakmile se vytvoří profit při základně 200 členů, mělo by být jednoduché růst až na pětinásobek bez nutnosti dalších investic do pracovního kapitálu. 
  4. Nadprůměrné cash flow - fitness sektor nabízí zajímavé volné cash flow. Volné / free cash flow jsou celkové operační příjmy mínus výdaje na zachování výrobní kapacity (v tomto případě kapacity návštěvnosti fitness) jako je nákup nových strojů nebo údržba těch starých atd.2 V USA dosahuje volné cash flow mezi 5 - 12%, zatímco firmy z jiných odvětví generují 2 - 6%.
  5. Model stálých příjmů - pokud nabídnete členství ve fitness, nenabízíte pouze jednorázovou platbu za službu nebo produkt bez dalšího finančního závazku. Jedná se o pravidelnou platbu za návštěvu fitness, u které nezáleží na roční sezóně nebo návštěvnosti fitness. Dle statistik platí 35% až 45% členů svoje členství krátkodobě několik měsíců, nicméně většina 40% až 50% členů pokračuje dlouhé měsíce až roky. Známka kvalitního fitness je ta, že si většina členů drží členství více než 3 roky.

Výše popsané faktory reflektovaly tržní prostředí. Jaké konkrétní kroky podniknout, případně na jaké oblasti se zaměřit, aby se návrat investovaných peněz zrychlil?IMG_8312[1].jpg

Níže uvádíme 3 klíčové faktory zvýšení ROI3

1. ZISK

Zrychlení návratnosti investice znamená, že si můžete rychleji vyplatit část zisku jako výplatu za všechnu vynaloženou námahu a úsilí. Zde je nutné hrát si s trhem a pozorovat reakce ceny nabízených produktů a služeb. Co můžete vyzkoušet?

  • Zredukovat náklady na personál tím, že se zapojíte (i to má ovšem své nevýhody, například budete mít méně času na růst svého businessu…)
  • Zredukovat fixní náklady - například přenastavit výkon klimatizace, najít jiného poskytovatele pojištění či ostrahy objektu. Může se jednat o drobné částky, které dají v ročním součtu spolu s ostatními sníženými náklady zajímavý výsledek
  • Nabídnout prémiové členství, nové produkty on-line (například proteiny) nebo nové studiové hodiny
  • Zvýšit počet ročních členství, například dát si cíl prodat x ročních členství každý týden
  • Snížit provozní náklady

2. DLUH / PŮJČKA 

Je možné, že zvládnete zařídit fitness bez nutnosti externího financování. Nicméně je pravděpodobné, že si na část založení fitness budete muset vypůjčit. Poté jsou možné dva scénáře, jak se dluhu zbavit. Můžete si nastavit fixní částky, kterými ho měsíčně budete splácet. Nebo můžete většinu svých počátečních investic směřovat do umoření dluhu. V prvním případě si budete moci vyplatit i slušný plat, v tom druhém sice budete mít plat menší, ale také zaplatíte méně na úrocích.

3. REINVESTICE

Je skvělé, pokud Vám fitness od začátku vydělává zajímavé sumy. Ovšem i při zajímavém profitu je důležité myslet na budoucnost a možné reinvestice. Ve fitness centru k nim patří například marketing, reklama, náklady na personál, opravy a údržba nejen strojů, ale veškerého technického zařízení (klimatizace, software atd.). Čisté, fuknční a udržované fitness je pro většinou klientů a klientek velmi důležité. Je to příjemné prostředí, do kterého se chcete vrátit. Navíc je jakákoliv reinvestice odečitatelná ze základu daně. 

Lze vypočítat zisk, se kterým může průměrný majitel/ka fitness v České republice měsíčně počítat? Vzhledem ke specifikům v jednotlivých krajích i regionech nelze vytvořit jednu rovnici platnou pro všechny. Všeobecně se dá říci, že je nutné zaměřit se na prodej permanentek, důsledně si hlídat veškeré, byť i minimální výdaje a nezapomenout na nutnost reinvestic do budoucna. Tento zdravý přístup vám může generovat po splacení případných dluhů slušný zisk.

IMG_8307.jpg

Zdroje:

1. https://www.sportsclubadvisors.net/why-investors-love-health-fitness-clubs/

2. https://www.gaap.cz/forum/free-cash-flow

3. https://wholesale.rdxsports.com/blog/what-is-the-average-gym-owner-salary-in-the-usa