Česky English Deutsch

Parametrické vyhledávání

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Blog > Vliv sportu na výkon společnosti a zaměstnanců (výsledky studie)

Vliv sportu na výkon společnosti a zaměstnanců (výsledky studie)Datum konání:
19.1.2021

fitness - finanční policie PrahaRole zaměstnavatele i zaměstnance se v posledních letech mění. Současná generace Y klade důraz na seberealizace, uznání, prestiži zaměstnavatele, přátelství a pracovních podmínkách.[1] Chodit do práce již není čistě o kariérním postupu nebo finančním ohodnocení. Firmy se snaží nalákat talenty pomocí různých benefitů. Mnohé benefity jsou přínosné nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Jedním z těchto benefitů je firemní fitness.

Jaké benefity přináší firemní posilovna?

Výzkum říká, že firemní posilovna (za podmínky, že ji budou zaměstnanci navštěvovat) může mít vliv na výkonnost zaměstnanců, jejich produktivitu a hlavně zdraví. Firemní fitness má dokonce měřitelné dopady a výsledky na zdraví zaměstnanců, nižší nemocnost a s ní spojené náklady a také na fluktuaci zaměstnanců.

Je jasné, že chatrné zdraví zaměstnanců znamená vyšší náklady pro zaměstnavatele a větší starosti se sháněním zástupu po dobu nemocenské. Než tedy řešit zdravotní problém, je lepší mu preventivně předcházet. Studie dále potvrdila, že fyzicky zdatní jedinci mohou vykonávat fyzicky náročnější úkoly v práci a jsou více psychicky odolní.

Kromě měřitelných dopadů existují také další, které nejsou měřitelné, ale jsou pro firmu neméně důležité.

Konkrétně se jedná o 5 prokázaných faktorů, u kterých se projevil dopad fyzické aktivity na výkonnost a produktivitu firmy:

  1. Větší spokojenost v práci a vyšší zapojení zaměstnanců (tzn. commitment)
  2. Zlepšení v oblasti kognitivních procesů / poznávání a paměti
  3. Vyšší sebedůvěra ve vlastní schopnosti
  4. Snížení tělesné váhy a zvýšení pohybové aktivity
  5. Vyšší psychosociální kvalita života (tzn. well-being) a snížení stresu a depresí

Mezi další nehmatatelné dopady patří vývoj pozitivní firemní image. To vede ke zlepšení motivace, loajality k firmě, zlepšení pracovní morálky, snazšímu náboru zaměstnanců, dobré pracovní atmosféře, zlepšení týmové práce a komunikace a v neposlední řadě k udržení zaměstnanců.

Závěr studie

Závěrem je, že studie jasně prokázala pozitivní dopad firemního fitness centra na fyzický výkon zaměstnanců. Navíc prokázala přímé spojení mezi produktivitou práce a cvičením. Fyzická aktivita ve firemním fitness (tedy sport provozovaný přímo ve místě výkonu práce) zlepšuje zdraví zaměstnanců a jejich efektivitu v práci a snižuje náklady spojené s pracovní neschopností. Ideálním řešením pro firmy je investovat do firemního fitness, případně do permanentek umožňujícím vstup do veřejných fitness. Tyto dvě metody podpoří fyzickou aktivitu zaměstnanců snížením překážek a nákladů k ní vedoucích.

Ze studie též vychází, že největší benefity pro zaměstnavatele i zaměstnance má firemní fitness přímo v místě výkonu práce. Pokud by vás zajímalo, jak by mělo takové firemní fitness vypadat, přečtěte si náš článek o vybavení firemního fitness.

---

[1] https://is.muni.cz/th/u115r/diplomovaprace_annaondruchova.pdf

Zdroj studie: „A Review of the Importance of Physical Fitness to Company Performance and Productivity“, 2016

Dostupná ke stažení (po předchozí registraci) na:

https://www.researchgate.net/publication/311804319_A_Review_of_the_Importance_of_Physical_Fitness_to_Company_Performance_and_Productivity